Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής: Παράσταση φορέων και πολιτών αύριο Τρίτη, στη συζήτηση για το Παράκτιο Μέτωπο και τη Διαχείριση των Στερεών Απορριμμάτων

Το Παράκτιο Μέτωπο και η Διαχείριση Στερεών Αστικών Απορριμμάτων στην Αττική είναι τα μόνα θέματα που θα συζητηθούν στην συνεδρίαση της Τρίτης, 12 Φεβρουαρίου, στις 3 το μεσημέρι, του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
Τα θέματα είχαν ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου την προπερασμένη Τρίτη, 29 Ιανουαρίου. Ωστόσο δεν είχε διανεμηθεί στους συμβούλους εισήγηση για το θέμα. Το μόνο κείμενο, που υπήρχε στα χέρια των συμβούλων ήταν το κείμενο της Κίνησης Πολιτών Μοσχάτου «Μεσοποταμία» και αποφασίστηκε η συζήτηση να μετατεθεί για αύριο Τρίτη.  
Θα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Το Περιφερειακό Συμβούλιο θα γίνει στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου - Χολαργού). Με τον ΗΣΑΠ και το ΜΕΤΡΟ από το Μοσχάτο χρονικά απέχει περίπου 25 λεπτά. Από τη στάση του Μετρό "Εθνική Άμυνα" της γραμμής Αιγάλεω -Αεροδρόμιο το αμφιθέατρο απέχει 200-300 μέτρα.
Ακολουθεί το υπόμνημα της Κίνησης Πολιτών Μοσχάτου «Μεσοποταμία» προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής για το σχέδιο νόμου «Διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις» ( Ειδική αναφορά στο άρθρο 16 «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.).
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Κίνησης Πολιτών Μοσχάτου «Μεσοποταμία»

Η εκποίηση του Παράκτιου Μετώπου της Αττικής από το ΣΕΦ μέχρι το Σούνιο πλήττει άμεσα τα λαϊκά στρώματα, θα τους στερήσει τη δυνατότητα πρόσβασης στη θάλασσα και θα δημιουργήσει κατάσταση κατά σημαντικό μέρος μη αναστρέψιμη για τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες γενιές. Παραβιάζεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη απρόσκοπτη πρόσβαση και χρήση των ακτών από τους πολίτες.

Το Νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται από πρωτοφανείς διατάξεις. Επισημαίνονται οι σημαντικότερες :

1.     Για την έναρξη των εργασιών οι επενδυτές αρκεί να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων έκδοσης των προβλεπομένων αδειών για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη κατάθεσης. Η διαπιστωτική πράξη «...εξομοιούται με την αντίστοιχη άδεια/έγκριση ως προς όλες τις συνέπειες.». Ουσιαστικά με μια υπεύθυνη δήλωση του επενδυτή αντικαθίστανται προαπαιτούμενες της έναρξης των εργασιών σημαντικές άδειες, όπως για παράδειγμα περιβαλλοντικές άδειες. Επισημαίνεται ότι οι στρατηγικές επενδύσεις αφορούν κατά κανόνα σε έργα υψηλής περιβαλλοντικής όχλησης με μεγάλες επιπτώσεις στους φυσικούς αποδέκτες.

2.     Το άρθρο 26 του νόμου 3386/2005 αναφέρεται σε «Άδεια διαμονής για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας» και προβλέπει την είσοδο στη χώρα υπηκόου τρίτης χώρας προκειμένου να πραγματοποιήσει επένδυση με θετικές επιπτώσεις για την εθνική οικονομία. Με το Νομοσχέδιο στο εν λόγω άρθρο  προστίθεται παράγραφος, με την οποία η δυνατότητα χορήγησης άδειας παραμονής διευρύνεται σε όποιον έχει σχέση με Στρατηγικό Επενδυτή και μάλιστα χωρίς να καθορίζεται η μορφή της σχέσης. Επομένως, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης δεκαετούς άδειας εγκατάστασης και διαμονής σε ξένους εργαζόμενους τρίτων χωρών, που θα έχουν εργασιακή σχέση με Στρατηγικό Επενδυτή. Νομιμοποιείται έτσι η εισαγωγή εργαζομένων με εξευτελιστικά μεροκάματα και συνθήκες εργασίας. Το γεγονός αυτό θα έχει εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στα εργασιακά δικαιώματα του εργατικού δυναμικού της πατρίδα μας.  Με τη διάταξη αυτή το Παράκτιο Αττικό Μέτωπο θα αποτελέσει μια μεγάλης έκτασης  Ειδική Οικονομική Ζώνη υποβαθμισμένων εργασιακών αμοιβών και δικαιωμάτων.

3.     Η «προστασία» αρχαιολογικών και άλλων μνημείων στις περιοχές ανάπτυξης στρατηγικών επενδύσεων θα αφίσταται των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας και θα είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του επενδυτή. Με Προεδρικό Διάταγμα επιτρέπεται «...να καθορίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, οι ειδικοί όροι ανάδειξης και προστασίας αρχαιοτήτων και άλλων μνημείων που ενδεχομένως να εντοπίστηκαν κατά την υλοποίηση της επένδυσης ή να υφίσταντο πριν την έναρξή της. Μετά  από την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος της παρούσης παραγράφου δεν απαιτείται η έκδοση άλλης απόφασης από υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.» Άποψή μας είναι ότι οι πολιτιστικές  αξίες της χώρας μας τίθενται σε άμεσο κίνδυνο, αφού για την προστασία τους δεν θα έχουν πλέον αποφασιστικές αρμοδιότητες  οι θεσμικοί φορείς, όπως Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες.

4.     Παρέχεται η δυνατότητα φορολογικής ασυλίας για του; Στρατηγικούς Επενδυτές. Επίσης απολαμβάνουν για πολλά χρόνια σταθερού και προκαθορισμένου φορολογικού περιβάλλοντος, όταν όλη η χώρα υποφέρει από έντονα ασταθές φορολογικό περιβάλλον και από βαρείς φόρους. Η φορολογική ασυλία περιλαμβάνει και ειδικά τέλη, που προφανώς μπορεί να είναι τα δημοτικά τέλη.

5.     Θεσμοθετείται η χωροταξική αναρχία κατά παράβαση του άρθρου 24 του Συντάγματος. Η κατάρτιση και έγκριση των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) για τον καθορισμό του χωρικού προορισμού των Στρατηγικών Επενδύσεων εισάγεται θεσμικά με την τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 3894/2010. Η ρύθμιση αυτή έχει προφανή στόχο την  κατά παρέκκλιση των θεσμοθετημένων Γενικού και Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων χωροθέτηση για χάρη των Στρατηγικών Επενδυτών.   

6.     Όλα τα ακίνητα Δημόσια, Δημοτικά, των ΝΠΔΔ ακόμα και ιδιωτικά περιέρχονται στην «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο» Α.Ε.  για να εκποιηθούν. Ακόμα και εκτός ζώνης εκποίησης, ιδιωτικά ακίνητα θα εκχωρούνται στην παραπάνω Α.Ε., αν κρίνονται χρήσιμα για Στρατηγική Επένδυση  στο Παράκτιο Μέτωπο.

Για την αναλυτική ανάπτυξη, τον προβληματισμό και την τοποθέτηση, επί όσων συνοπτικά αναφέρθηκαν, ζητάμε την εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση το συντομότερο δυνατό στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.

 Μοσχάτο 27 Ιανουαρίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σημειώστε το σχόλιο σας